Aktualności

Ceny biletów

10 zł
BILET NORMALNY
dla osób od lat ośiemnastu
7 zł
BILET ULGOWY
dla dzieci w wieku szkolnym studencji
emerycji, posiadacze karte wielodzietnej rodziny
29 zł
KARNET NORMALNY
Upoważnia do zwiedzenia pięciu obiektów muzealnych wchodzących w skład Helskiego Kompleksu Muzealnego.
19 zł
KARNET ULGOWY
Upoważnia do zwiedzenia pięciu obiektów muzealnych wchodzących w skład Helskiego Kompleksu Muzealnego. Dla dzieci w wieku szkolnym, studenci, emeryci, posiadacze karty wielodzietnej rodziny.

Eksponat Miesiąca

Rzeźba Posejdona wykonana w czasie pleneru rzeźbiarskiego. .