Aktualności

Obraz dewocyjny z przełomu XIX-XX wieku.

W sezonie letnim do Pracowni Konserwacji Muzeum Helu trafił nowy eksponat - obraz dewocyjny wykonany w technice mieszanej - haft na kanwie papierowej z passe partout oraz suszonymi kwiatami, elementami z tworzywa sztucznego i wytłaczanym w atłasie wizerunkiem Chrystusa. Obraz jest oszklony, oprawiony w drewnianą ramę z roślinnym ornamentem. Podarowany przez p. Renatę Pietrzak Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu stanowił cenną pamiątkę. Po poddaniu go odpowiednim procesom konserwacji znajdzie miejsce na ekspozycji poświęconej dewocjonaliom, odzwierciedlać może również wyposażenie helskiej izby mieszkalnej z początku XX wieku lub nawet końca XIX wieku.

   

 

Wyhaftowany kordonkiem oraz złotą nicią niemiecki napis: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben  jest fragmentem tekstu z Apokalipsy Św. Jana (Ap,2.10)  w wolnym tłumaczeniu oznacza: Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia wiecznego.  W zdaniu tym, często, zwłaszcza w kościele ewangelickim, odnajdywano przesłanie chrzcielne, z związku z tym można domniemywać, że obraz ten był pamiątką podarowaną z okazji przyjęcia Chrztu Świętego.

 

Eksponat zachowany w stopniu umiarkowanie dobrym, jednak miejscowo zawilgocony i zapleśniały, z brakami w hafcie oraz korozją pokrytych "złotą" farbką elementów. Niemalże zupełnemu rozpadowi uległy suszone kwiaty przyklejone poniżej wizerunku Chrystusa. Rama obrazu drewniana, ze złoconym roślinnym ornamentem, posiada niewielkie ubytki, zachowana w stopniu dobrym, wymaga rekonstrukcji brakujących elementów. Z uwagi na różnorodność oraz delikatność materiałów konserwacja tego obrazu będzie z pewnością sporym wyzwaniem. W pierwszej kolejności sporządzona została dokumentacja fotograficzna wszystkich elementów obrazu, następnie opracowany zostanie plan prac konserwatorskich, w którym określimy zakres i rodzaj planowanych działań konserwatorskich. Prace nad obrazem trwać będą przez najbliższe tygodnie, a o ich efektach poinformujemy w kolejnych wpisach.

Zdjęcia - stan przed konserwacją:

      

   Obraz wyjęty z ramy - awers i rewers. Widoczne zaplamienia spowodowane zawilgoceniem i pleśnią. 

 

   

   Obraz podczas wyjmowania z ramy. Rewers.

 

   

   Wizerunek Chrystusa wytłaczany w białym atłasie.

 

      

   Suszone kwiaty, koraliki, plastikowe czy figurki były częstymi elementami dekoracyjnymi w obrazach dewocyjnych. Tu figurki aniołków wykonane z pierwszych tworzyw sztucznych - mają imitować ceramikę bądź kość słoniową. 

 

Pani Renacie Pietrzak serdecznie dziękujemy za wzbogacenie zbiorów muzealnych o tak cenny eksponat.

Eksponat Miesiąca

Rzeźba Posejdona wykonana w czasie pleneru rzeźbiarskiego. .