Aktualności

95 rocznica powstania Morskiego Laboratorium Rybackiego

11 kwietnia 2018 w Muzeum Helu została uroczyście otwarta wystawa upamiętniająca 95 rocznicę powstania Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu oraz 40 rocznicę śmierci jego twórcy, profesora Kazimierza Demela. Wystawa ta ma na celu przedstawienie historii powstania i działalności tej pierwszej polskiej placówki badawczej nad polskim morzem oraz przybliżenie osoby profesora Kazimierza Demela, wybitnego biologa i popularyzatora wiedzy o morzu.

To właśnie Kazimierz Demel przybywając w kwietniu 1923 roku do Helu jako młody, ambitny, niezwykle pracowity naukowiec oraz pasjonat morza i obejmując stanowisko adiunkta MLR, stał się pierwszym pracownikiem naukowym tej placówki doprowadzając wkrótce do jej szybkiego rozwoju.

Głównym zamierzeniem przy tworzeniu ekspozycji poświęconej Morskiemu Laboratorium Rybackiemu w Helu było odtworzenie wnętrza pierwszej siedziby MLR, gdzie w niewielkim lokum mieściła się zarówno część badawcza placówki, gabinet K. Demela, biblioteczka oraz zaczątek późniejszej ekspozycji muzealnej Laboratorium.

Na 6 tablicach z tekstem oraz fotografiami przybliżona została działalność Morskiego Laboratorium Rybackiego, dwie z nich poświęcone są wyłącznie osobie twórcy i pierwszego pracownika naukowego tej placówki, Kazimierzowi Demelowi. W przeszklonych szafach i gablotach oglądać można okazy flory i fauny bałtyckiej, muszle morskie czy spreparowane okazy ptactwa nadmorskiego, prezentowane na wzór tych gromadzonych przed laty przez Kazimierza Demela. W biblioteczce obejrzeć można oryginalne, kolejne wydania najważniejszych książek popularnonaukowych, rozpraw, artykułów i podręczników, napisanych przez Kazimierza Demela, na których to wychowywały się kolejne pokolenia polskich oceanografów. Ponadto na wystawie można obejrzeć tradycyjny sprzęt rybacki służący połowom, ale także zabytkowe już przyrządy do badań morza.

 

W otwarciu wystawy wzięli udział dyrekcja i pracownicy Helskiego Kompleksu Muzealnego, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” oraz zaproszeni goście reprezentujący:  Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. K. Skóry w Helu, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, a także przedstawiciele władz miasta Helu.

  

Przed uroczystym przecięciem wstęgi i tym samym otwarciem wystawy, wręczono upominki - pamiątki związane z Kazimierzem Demelem oraz Morskim Laboratorium Rybackim. Był czas na wspomnienie osoby pana profesora przez zaproszonych gości. O historii badań oceanograficznych nad polskim morzem opowiedział prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku pan Mirosław Kuklik. Po zapoznaniu się z wystawą oprowadzono zaproszonych gości po pozostałych ekspozycjach w Muzeum Helu. Na koniec złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą osobę pana profesora Kazimierza Demela na historycznym budynku pierwszej siedziby Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu przy dzisiejszej ulicy Wiejskiej 38.

Otwarcie wystawy oficjalnie zaingurowało sezon letni działalności Muzeum Helu, które otwarte jest teraz dla wszystkich zwiedzających w godzinach 10-18. Serdecznie Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Eksponat Miesiąca

Rzeźba Posejdona wykonana w czasie pleneru rzeźbiarskiego. .