Aktualności

Sztandar i dokumenty Stronnictwa Demokratycznego w Helu.

Na początku listopada zbiory naszej placówki zostały powiększone o szczególne eksponaty - sztandar Stronnictwa Demokratycznego w Helu wraz z drzewcem oraz dokumenty – kronikę Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Helu oraz Kronikę Sztandaru. Te, jakże cenne pamiątki, przekazał nam Pan Franciszek Kosznik – pomysłodawca oraz jeden z fundatorów powstania Sztandaru, a od 1983 r. przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Helu, który przez wiele lat przedmioty te otaczał opieką.

Ręcznie wyszywany złotymi i srebrnymi nićmi sztandar organizacji – stanowi piękną pamiątkę, zaś skrupulatnie i szczegółowo prowadzone kroniki pełne są ciekawych zdjęć, zapisków oraz dołączonych dokumentów, pozwalając odtworzyć działalność organizacji, w której przed laty z zaangażowaniem udzielało się tak wielu mieszkańców naszego miasta.

Serdecznie dziękujemy za tak cenny dar.

   

  

    

 

 

E.K-W

Eksponat Miesiąca

Rzeźba Posejdona wykonana w czasie pleneru rzeźbiarskiego. .