Aktualności

BAŁTYK

MORZE BAŁTYCKIE

Wystawa przyrodniczo – ekologiczna o Bałtyku, zbudowana przez Uniwersytet Gdański.

W sposób plastyczny przedstawiono mieszkańców Morza Bałtyckiego w toni wodnej oraz w strefie przydennej.

Ilustrowana podwodnymi zdjęciami znanego filmowca Jerzego Abramowicza.

 

Liczne ekspozycje przedstawiają problemy związane z ekologią i ochroną środowiska, tak ważną dla miejscowości nadmorskich jak Hel.

Plastyczne mapy Bałtyku ukazują kolejne fazy powstania morza. Mapa 3D pokazuje głębokości morza oraz brzegi wszystkich państw sąsiadujących z Bałtykiem.

 

 

 

  • BAŁTYK 01
  • BAŁTYK 02
  • BAŁTYK 03

powrót