Aktualności

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA

Muzeum Rybołówstwa jest oddziałem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jego siedzibą jest XV – wieczny kościół poewangelicki.

Prezentuje wystawy etnograficzne łodzi i sprzętów rybackich z terenów Zatoki Puckiej i południowego wybrzeża Bałtyku, dzieje Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory oraz dzieje Helu.

Na dziedzińcu zaś można oglądać między innymi największą bezpokładową łódź do połowów przybrzeżnych, drewniane elementy różnych łodzi i statków oraz drewnianą łódź motorową.

powrót