Aktualności

ULICA WIEJSKA

W XV wieku, gdy powstawała osada Nowy Hel na długim wale wydmowym, domy budowano na jego wierzchołku. Ulica, która powstała była konsekwencją tych uwarunkowań geologicznych. Natomiast sposób budowy i sadowienie chat przy ulicy było określone w XV-wiecznym wielkierzu i odtąd przestrzegane.

Domy stawiane były w równych odległościach, ścianami szczytowymi w stronę ulicy, za nimi niewielkie ogródki, które na piaszczystej ziemi dawały nędzne plony.
W kolorystyce chat dominowały trzy kolory: czerwień dachów biel ścian poprzecinana czernią belek. 

Wzdłuż ulicy, pośrodku, stały żerdzie na których rybacy suszyli ryby. Później zastąpiły je posadzone lipy.
Od powstania osady ulica Wiejska była jedyną, a potem najdłuższą arterią w mieście.

 • W-001=a
 • W-003
 • W-004-Helska wieża dzwonna (Glokenturm) znajdująca się w środku osady podobno kiedyś służyła jako lokalne więzienie. Kartka pocztowa z roku 1904.
 • W-008-Zlikwidowane w roku 1906 studnie helskie w formie żurawi stanowiły niewątpliwie ciekawy element zabudowy ulicy Wiejskiej. Kartka z 1904 roku.
 • W-012
 • W-013
 • W-014
 • W-016-Helski dom rybacki z wyraźnie asymetrycznym szczytem powstałym w wyniku poziomej rozbu- dowy. Kartka z 1904 roku.
 • W-017-Asymetryczny helski dom rybacki z ozdobną koroną. Karta pocztowa z około 1910 roku.
 • W-018
 • W-019
 • W-025
 • W-029a
 • W-039
 • W-041a
 • W-048a-Kartka z około 1908 roku.
 • W-050
 • W-056a
 • W-059
 • W-062
 • W-064-Dom helski przy wejściu do osady od strony zachodniej. Początek XX wieku.
 • W-065
 • W-068
 • W-071
 • W-074- Kartka z około 1910 roku.
 • W-075
 • W-076
 • W-077
 • W-078
 • W-079-Nowy budynek pocztowy w Helu. Kartka z roku 1910.
 • W-082-Domy helskiej pomimo swej prostoty zawsze zachwycały malowniczością. Kartka z 1905 roku.
 • W-083-Stary dom rybacki. Kartka z 1905 roku.
 • W-085-Wejście do wioski od strony cypla. Kartka z około 1910 roku.

powrót